Verkiezingen gemeenteraad Antwerpen 2012

From Pirate Party Belgium
Revision as of 11:08, 10 September 2012 by Dette (talk | contribs) (Dette Van Zeeland)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Tomas Beaujean

man / Antwerpen

De voorbije 10 jaar ben ik actief in Hacktivismo, een dochterorganisatie van CULT OF THE DEAD COW. In deze jaren heb ik meegewerkt aan een aantal high-profile software projecten ter bevordering van vrijheid van informatie en mensenrechten; samengewerkt met Electronic Frontier Foundation, Science and Human Rights Program, Human Rights in China, The Citizen Lab, e.a.

Mijn doel is om mensen in staat te stellen om op een gemakkelijke manier gedifferentieerde informatie te raadplegen over onderwerpen die hen interesseren. Het is mijn overtuiging dat mensen stimuleren om kritisch na te nadenken over de informatie die hen bereikt, verschillende visies te beschouwen en hieruit eigen conclusies te trekken zal leiden tot een betere samenleving en gelukkigere individuen. Een verhoogde vorm van inspraak in de politieke besluitvorming is een logisch gevolg.

De nefaste werking van de huidige patentenwetgeving op onze maatschappij is een onderwerp dat mij ook nauw aan het hart ligt. Vooral in het wetenschappelijke veld, waar geheimhouding en patent claims innovatie tegen houden, is dit een blaam voor onze samenleving. Een farmaceutisch bedrijf dat betere medicatie op het schap laat liggen omdat het patent van de inferieure variant nog niet verstreken is... het is jammer genoeg een dagelijkse realiteit.

Het is belangrijk dat we deze onderwerpen regelmatig aan de oppervlakte laten komen in het huidige medialandschap, om mensen bewust te maken van de huidige implicaties en mogelijke alternatieven. De Piratenpartij lijkt me daar een uitstekend platform voor.

Christophe Cop

man / Antwerpen

Beste Piraten, Voor zij die nog even willen weten wie ik ben, zou ik zeggen om me toch eens live te spreken. Dit zijn een aantal realisaties uit mijn verleden: Master of science in Statistics; Licentiaat Psychologie (gedragsneurowetenschappen). Oprichter & curator van TEDxFlanders. 8 jaar scoutsleider geweest. Ik word gezien als een sympathieke geek, informeel leider, belezen & optimistisch. Allemaal wat kort, maar het punt is: ik wil de eer om de lijst te mogen trekken graag vervullen en, indien verkozen, elke maand op het schoon verdiep de piratenmentaliteit uitdragen!

Brice De Bruyne

man / Merksem

Ik ben softwareontwikkelaar, oa. OpenSource, als zelfstandige freelancer. Ik geloof zéér in de macht van samenwerking, eg. (L)GPL, BSD, Apache en andere open licenties. Ik heb veel ervaring met het ontwikkelen van business-software, voornamelijk voor grote bedrijven en multi-nationals, maar ook voor de KMO.

Ik ben tegen de huidige manier dat copyright en patenten werken en hoe er momenteel een wereldwijd -zeg maar corrupt- copyright (copytight) kartel (maffia?) de cultuur verarmt en verlamt.

Verder ben ik voor een meer democratisch functioneren van ons financieel systeem, en vind ik dat er eens beter gekeken moet worden naar hoe de huidige welvaartsverdeling in Belgie verloopt. Belasting op arbeid moet naar beneden, financiële inkomsten mogen daarentegen flink zwaarder belast worden, en KMO's moeten een betere concurrentiepositie kunnen krijgen tov. van de multinationale "branches" die in ons land actief zijn - deze multinationals genieten meestal ook een absurd belastingsvoordeel tegenover de kleine ondernemers.

Ik ben voor de nucleaire uitstap, en sterk tegen de chantage van Electrabel tov. van de Belgische staat en bevolking, en van hun eigen klanten. Ik vind dat er meer dan dringend verregaande maatregelen genomen moeten worden om ervoor te zorgen dat België een "sustainable" economie wordt. Ook kan het niet langer dat energie-producenten grote aandelen hebben in de energie-distributie bedrijven. Dit zorgt voor concurrentie-vervalsing en te dure energie, waarvan voornamelijk de kleine producenten en de eindgebruikers de dupe zijn.

Wat is je politieke ambitie

Ik wil mee aan de kar trekken en ten strijde trekken tegen het copyright- en patentkartel. De huidige wereldwijde situatie werkt contra-productief, werkt innovatie tegen en zorgt zo voor een culturele, spirituele én materiële verarming en verlamt de mensheid in het bereiken van zijn volle potentieel. Als je een voorbeeld wil zien van hoe contra-productief de patent-wetgeving is, moet je je maar eens verdiepen in de koude patent-oorlog tussen de groten in de software-industrie. Zo heeft Google Motorola opgekocht, en ver opgedoekt, enkel en alleen om over hun patentportefolio te kunnen beschikken zodat ze in een sterkere onderhandelingspositie zitten tegenover andere patenthuizen zoals Microsoft, IBM, Apple,... En dan heb je nog patent-trolls en gespecialiseerde advocatenbureaus in de Verenigde Staten die, zonder ook maar enige contributie te leveren aan de industrie of maatschappij, steenrijk worden met het handelen in deze vaak dubieuze patenten. Gelukkig is het in Europa zo ver nog niet, maar als je weet hoe hard de lobby van deze sector werkt om deze wetgeving ook Europa binnen te smokkelen, dan besef je ook dat we ten zeerste op onze hoede moeten zijn en blijven. Zou dit gebeuren zou dit een zéér groot (lees: existentieel) probleem zijn voor veel kleine en middelgrote ondernemingen die actief zijn met softwareontwikkeling, in België en heel Europa.

Ik wil mee helpen ervoor zorgen dat degenen aan de top van welbepaalde bedrijven destijds (Dexia - Axel Weber, Fortis - Votron en Lippens, oa...) bestraft worden voor de fraude die ze hebben gepleegd en de lasten waarmee ze de hardwerkende mens hebben opgezadeld. Ook moeten financials die in België actief zijn beantwoorden aan alle legale criteria die gesteld worden, en moeten deze criteria aangescherpt worden, alsook streng toegepast. Bepaalde activiteiten van groepen zoals Citibank zijn uiterst dubieus. Het hele businessmodel van Dexia was in de grond frauduleus: zelf op korte termijn lenen om uit te lenen op lange termijn: en dan verschieten dat ze onder gaan bij de minste economische tegenwind. Dus: de belastingbetaler opzadelen met de kosten, terwijl ze de winsten al lang hebben gebruikt om hun eigen zakken te lijnen.

Ik wil Electrabel op de rooster leggen ivm Doel (bvb: die scheurtjes in Doel 3 waren al er en zijn bekend sinds 1979). Dit is een -als we nucleaire experts mogen geloven- groot gevaar voor omwonenden in een straal van tientallen (honderden?) kilometers, dat blijkbaar vakkundig verzwegen is geweest en nu als chantageinstrument wordt gebruikt. Tenslotte wil ik ervoor ijveren de Liefkenshoek tolvrij te maken en te houden.

De ontsluiting van de Antwerpse ring moet ook gebeuren, maar mag in geen geval de levenskwaliteit in de weg komen te staan van de inwoners van Antwerpen en de omliggende gemeenten. Zo moet bijvoorbeeld het voorgestelde traject van A102 en het bijhorende goederenspoor waar mogelijk onder de grond aangelegd worden. Er is trouwens op verschillende plekken langs het traject anders gewoon niet genoeg plaats om dit project te ontwikkelen zonder dat de buurtbewoners daar grote hinder van ondervinden. Dit zal wel initieel een hoger kostenplaatje opleveren, maar op lange termijn zal dit ongetwijfeld renderen als je externe factoren zoals levenskwaliteit en open en groene ruimte in de rand van de stad in rekening neemt. De Antwerpse ring is al vervuilend genoeg. Laten we proberen van eventuele uitbreidingen dan ook zo milieuvriendelijk te houden!

We moeten ons als Antwerpenaren ook eens engageren in het weren van georganiseerde criminaliteit in onze binnenstad. De goud- en diamandhandel in Antwerpen is gekend als draaischijf van internationale witwaspraktijken. Veel criminaliteit in Antwerpen, België en zelfs geheel Europa worden mogelijk gemaakt doordat Antwerpen fungeert als hun witwasmachine. Hoewel veel van deze criminaliteit niet vaak het daglicht ziet, is het vaak problematisch wanneer dit wel gebeurt.

Ik wil ook ijveren voor meer Opensource software in de overheid en scholen waar dit toepasselijk is. Het is op deze manier mogelijk op termijn grote besparingen te realiseren op operationele kosten, en dit weet ik uit jarenlange ervaring met software, zoals propriëtaire als opensource. Het gebruik van OpenSource software is trouwens de garantie om op het gebied van informatisering een zo open en transparant mogelijke structuur te bouwen. In deze vind ik ook van meer dan essentieel belang dat de software die gebruikt wordt in de stemlokalen, dus de software die gebruikt wordt op de stemcomputers, volledig opensource is en peer-reviewable door iedereen, zodat ons stemproces ook zo transparant mogelijk is!

Ik stel mij ook vragen bij politici die dubbele mandaten uitvoeren, en daarnaast nog eens actief zijn in de bestuursraden van privé-bedrijven. Naar mijn mening kan dit belangenvermening veroorzaken. Dubbele mandaten kunnen voor mij dus niet. Ook mag het niet mogelijk zijn een openbaar mandaat uit te voeren terwijl je zetelt in de raad of de directie van bedrijven die voordeel halen uit het uitoefenen van dat mandaat. Indien je een openbaar mandaat uitoefent terwijl je een bestuursfunctie hebt in een privé-bedrijf mag het privébedrijf daar dus geen voordeel uit halen dat een concurrerend bedrijf niet zou hebben.

Bestuur moet terug zo dicht mogelijk naar je eigen buurt komen. De huidige tendens is dat Europa steeds meer macht naar zich toe trekt. Het centraliseren van macht op deze manier is gevaarlijk, inëfficient want log, en minder direct en minder democratisch dan een zo structuur die het bestuur zo dicht mogelijk bij de burger probeert te houden. Pan-Europees overleg is echt een goed idee. Pan-Europees bestuur daarentegen echt niet. Hou beslissingsbevoegdheden zo dicht mogelijk bij je eigen voordeur! In je eigen belang en dat van de mensen met wie je samenwerkt- en leeft.

DNS en IP-filtering door providers en/of overheid onmiddelijk moeten verboden worden. Dit is regelrechte censuur, anti-democratisch en gaat rechtstreeks in tegen vrijheid van meningsuiting! Deze filtering is er op vraag van private copyright-belangenverenigingen gekomen, en heeft niets met bestuur te maken! Het is trouwens héél mooi om te zien hoe deze copyright-belangengroepen de internet-providers gaan aanvallen, in plaats van de (illegale?) content-providers! Er is immers véél meer geld te vangen bij de internet-providers (= grote communicatie-bedrijven) dan bij de content-providers. Zo zie je dat het bij oa. SABAM niet om draait om copyright-schendingen zo efficiënt en effectief mogelijk tegen te gaan, maar om zo veel mogelijk eraan te kunnen verdienen, zonder ervoor te zorgen dat het "gat" gedicht wordt. Beschouw het als beschermingsgeld dat de internet-providers moeten betalen aan de copyright-mafia! En de politiek maakt dit actief mogelijk! Dit is schandalig! In hetzelfde kader heb je Auvibel, of Auteurs-rechten bijdrage die je betaalt wanneer je lege media (CD's, DVD's, externe Harddisks en memory-sticks) koopt, of je ze nu gebruikt voor het kopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken of niet. Deze Auvibel-bijdrage is ook beschermingsgeld aan de SABAM-mafia en moet ook gewoon verboden en afgevoerd worden. Wat is het volgende? Auvibel bijdrage voor opslagcapaciteit in de Cloud, of op je maandelijks internet-verkeer - om maar eens aan te tonen hoe ontzettend intrusief en uit de lucht gegrepen deze bijdrage is! Ik vind ook dat SABAM en de BSA eens tegen het licht gehouden mogen worden mbt. inkomsten en uitgaven. Je hoort geregeld stadslegenden over bepaalde praktijken van deze "waakhonden".

Ook moet de privacybescherming van individuele mensen ferm versterkt worden. Ook hier is het de tendens om de rechten op privacy steeds verder en verder uit te hollen. Dit proces moet omgedraaid worden, en privacy moet weer serieus genomen worden! Ook je internet-verkeer moet volledig beschermd worden door deze wetgeving. In iemands internet-verkeer neuzen is hetzelfde als zijn telefoonlijn aftappen, of in zijn post neuzen: totaal ontoelaatbaar en strafbaar!

Tenslotte vind ik dat het zogenaamde "letsen" meer gepromoot mag worden. In een klimaat van een stagnerende economie, met moeilijkheden op de arbeidsmarkt en problemen met jeugdtewerkstelling in sommige sectoren, lijkt dit me een zéér aangewezen manier om meer mensen actief te krijgen en te houden, en om een productieve meerwaarde te creëren zonder dat dit iets kost. En letsen is in de eerste plaats een sociale activiteit die helpt om mensen samen te brengen en te doen samenwerken: het is zoals OpenSource software, maar dan met mensen, zonder computers noch software.

Jelle RJ Debusscher

man / Antwerpen, ° 19 oktober 1979, Antwerpen


Aargh Pirates !

Als netwerker met een brede kennis van het maatschappellijk en cultureel leven in onze Stad kan ik de sympathieke Piraten helpen een grote aanhang te bezorgen. Graag wil ik jullie allen een steuntje in de rug geven in Antwerpen. Hieronder korte bio en enkele standpunten.

groetje & succes

jelle


BIO

Volgde menswetenschappen in het Koninklijk Lyceum II, Antwerpen en legde zich naderhand toe op studies camerawerk, filmregie en -montage in achtereenvolgens Sint Lucas, Brussel en het RITS, Brussel. Met de film ‘0-1’ realiseerde hij een opgemerkt eindwerk.

Deed gedurende enkele jaren ervaring op in de audiovisuele branche met camera- en montagewerk. Hij zet zich in voor 48BE, The 48 Hour Film Project Belgium in Antwerpen, en verzorgt daarvan de organisatie voor de editie 2012 in oktober e.k.


Kunstschilder sinds 2011

Eerste tentoonstelling op 10 mei 2012 in galerij UNTITLED, Italiëlei 201, 2018 Antwerpen. Nadien volgt een groepstentoonstelling in Ma'dam, Ellermanstraat, bij Park Spoorwerg Noord, 2060 Antwerpen. In voorbereiding: Groepstentoonstelling in het Designcenter De Winkelhaak, Lange Winkelhaakstraat 26 te 2060 Antwerpen.


"In de pijlers van de Piratenpartij kan ik me volledig vinden.

Wat me aantrekt is dat de Piratenpartij een open en jong internationaal politiek platform vormt met het hart op de juiste plaats, en meer groeipotentieel heeft dan welke partij ook. Een democratische partij die iedereen een gelijke stem belooft, een progressieve partij pro oplossingen."


Een educatieproces via de sociale media naar een directe democratie


"Anno 2012 moet politiek dienen voor een versnelling van de besluitvorming mét meer inspraak voor de burger - wat nu mogelijk is met de moderne communicatietechnieken, zeker op lokaal vlak."


Transparantie op elk beleidsvlak


"De huidige politiek houdt zich bezig met het kibbelen over wie van voor mag lopen in het holle mediacircus, in plaats van mekaar als groep naar het volgende doel te helpen.

Het publiek wordt een rad voor de ogen gedraaid, keer op keer en op elk beleidsvlak: denk maar aan het Dexia-schandaal of hoe de nucleaire lobby met uw geld misleidende reclamecampagnes organiseert, hoe de betonlobby pressie blijft uitoefenen op het Lange Wapper dossier of hoe groene duurzame en culturele intiatieven systematisch geblokkeerd worden ten voordele van multinationals.

De klassieke media speelt hier geen kleine rol in, ze maakten van politiek letterlijk een spelletje met alle kwalijke gevolgen vandien. In plaats van programmapunten onder de loep te nemen, voor duiding te zorgen en de standpunten te vergelijken, verheerlijken ze vandaag een politieke personencultus."


Ecologie & economie: het cradle to cradle-concept (de vervuiler betaalt)


"Antwerpen moet een echt groene stad zijn: een overkapping van de ring, meer stadtuinen en een doorgedreven verkeersbeleid gericht op de bescherming van de zwakste weggebruiker; meer en betere fietspaden en een opwaardering van het huidige openbaar vervoer.

Duurzame oplossingen voor het energiebeleid: de nucleaire kern-uitstap is vanzelfsprekend, een voorbeeldfunctie vervullen in plaatselijke duurzame energie-opwekking en afvalverwerking, ooit al gehoord van een Urban Mine?"

De omschakeling naar een echt groene stad creëert daarnaast jobs, werkzekerheid en burgerzin.


Een breed vertakt sociaal-cultureel stadsweefsel met oog voor gelijkheid


"Met Antwerpen zitten we bij de top-3 van steden met de meeste aantal verschillende nationaliteiten ter wereld, dit zijn culturele maar tevens diplomatieke en economische troeven die we nu moeten uitspelen in plaats van enkel een doorgedreven assimilatie op te leggen, beide gaan hand in hand. De loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen moet nú weggewerkt worden, niet morgen. Als we gelijkheid prediken moet deze ook consequent toegepast worden. Een brede ondersteuning voor plaatselijke kunst- en cultuur-intiatieven; maak van Antwerpen een vooruitstrevende, gastvrije en cultureel bruisende stad met oog voor mobiliteit, stadsontplooiing & leefbaarheid, onderwijs & wetenschap."


De open kennismaatschappij


"De downloader in de illegaliteit duwen is een achterhaald concept, een hervorming van het copyright dringt zich dan ook op, kennis is er om te delen. Het patentrecht verdient tevens aandacht om huidige en toekomstige technologische ontwikkelingen voor iedereen toegankelijk te maken.

Op Europees niveau pleit ik voor de inperking van de machtsconcentratie van multinationals en een nultolerantie van fiscale fraude op hoog niveau. Tevens moet de geldstromen die in het lobbyistisch niveau circuleren zichtbaar worden gemaakt voor het grote publiek."

Koen De Voegt

man / Hoboken

Al meer dan 5 jaar ben ik uitsluitend gebruiker van Linux en open source software. En belangrijker ik ben een overtuigd gelover in de principes achter open source hard- en software. Ik heb in het verleden gewerkt als Research Engineer en in die positie heb ik uit eerste hand ervaren dat het huidige patent systeem de innovatie niet dient. Het zorgt er voor dat een erg duur systeem van intellectueel elitisme, veelal betaald met overheidsgeld, wordt in stand gehouden. Open innovatie is sneller en efficiënter en verzekert dat ideeën niet kunnen opgesloten worden in de IPR kluizen van grote multinationals. Wij kunnen een beter systeem maken!

Olaf de Vries

man / Antwerpen

Als Nederlander in België krijg ik frequent te horen dat ik geen blad voor de mond neem en mijn mening duidelijk laat horen. In mijn studententijd heb ik ook altijd in de studentenraad gezeten en het lijkt me opportuun om dit in de 'grote wereld' voort te zetten. Ik sta achter de basisvoorwaarden en wil ze graag verdedigen. :-)

Jelle Gerardts

Man / Antwerpen

Reeds geruime tijd ben ik gedesillusioneerd over de huidige staat van de politiek en de economie. De grote partijen bieden hier overduidelijk geen optie. Al jaren zitten ze in hun ivoren toren, onwetend over hoe de wereld rondom zich evolueerd (om misschien maar al te goed wetend). De piraatpartij biedt hierop een tegenwoord, één waar ik mij volledig achter kan zetten.

Tinneke Jansens

vrouw /

Ik heb een opleiding in Audio & Visuele media genoten, mijn interesseveld ligt hem in het bestuderen van de evolutie/ polutie in onze hedendaagse en toekomstige beeldcultuur. Sinds 2011 werk ik als projectcoördinator bij Designcenter De Winkelhaak, daarvoor heb ik drie jaar gewerkt bij het FoMu. Bij mij kan je terecht voor creatieve feedback over allerhande sluimerende projecten waar je je tanden in wil zetten. Ik kan je ook een realistisch beeld geven over de haalbaarheid en de mogelijkheden en schuw zeker geen extra muros engagementen. Interessante opportuniteiten creëren en de juiste mensen met elkaar in contact brengen is nu eenmaal what keeps me going, so shoot! out of the box into the world!

Stef Kuypers

man / Berchem

Ik ben zelfstandige en hou me vooral bezig met denk kantelingen van denken in beperkingen naar denken in mogelijkheden teweeg brengen bij zowel bedrijven als individuen. Verder ben ik een levensgenieter met een open geest en een gezonde dosis zelf relativering. Ik hou van sporten, netwerken en gezelligheid en verdiep me graag in de werking van het brein, patronen in groepen, systeemdenken, gamification, ... Wat is je politieke ambitie? Ik geloof heel sterk in de macht van het volk en ik geloof ook heel sterk in systeemdenken. We moeten problemen niet symptomatisch aanpakken maar systemisch, we moeten het grotere plaatje bekijken én we moeten durven experimenteren en knopen doorhakken. Ik geloof ook in een actieve, iteratieve aanpak in plaats van alles eerst tot op het bot te analyseren voor er ook maar 1 stap ondernomen wordt. De echte impact zie je toch pas als je er mee aan de slag gaat.

Ik ben iemand die positief in het leven staat en ervoor gaat om het beste in mezelf en anderen naar boven te halen. Als iemand anders een andere mening heeft dan heb ik daar waarschijnlijk iets van te leren. Ik geloof in samenwerking, delen en het inzetten van elkaars krachten. Ik ben een levensgenieter, een reiziger, een avonturier, een sporter en leer- en nieuwsgierig. Een aantal van mijn interesse gebieden zijn wetenschap (met name alles wat met de werking van de hersenen te maken heeft, quantum mechanica, IT en nieuwe ontdekkingen), groepsdynamica, menselijk gedrag, systeemdenken, gamification, impro en theater. Beroepsmatig ben ik proces begeleider. Mijn focus ligt op het creëren van denk kantelingen van denken in beperkingen (of, of denken) naar denken in mogelijkheden (en, en denken). Ik ga ervaringsgericht met groepen aan de slag. Mensen iets doen ervaren is veel krachtiger dan het gewoon uitleggen. Wat mijn politieke mening betreft, ik ben er van overtuigd dat er een betere samenwerking moet komen gebaseerd op noden, niet op ego's en omdat het nu eenmaal in het partij programma staat of omdat het goed overkomt in de media. We moeten ook een evolutie maken naar systematisch denken en handelen in de politiek in plaats van het symptomatisch denken en handelen wat nu gebeurt. Verder sta ik ook heel erg achter transparantie en burger medezeggenschap omdat dat volgens mij terug geloof in de politiek met zich mee kan brengen en ook weer een verantwoordelijkheidsgevoel bij de hele bevolking op gang kan brengen.

Elise Meekers

vrouw / Antwerpen

Bart Van Buitenen

man / Antwerpen

Ik ben Bart, 28 jaar. Ik ben consultant in IT security, data protection en privacy wetgeving en al jarenlang woonachtig in het centrum van Antwerpen.

Vanuit mijn job maar ook uit persoonlijke overtuiging ben ik dagelijks bezig met alles dat te maken heeft met ICT en in het bijzonder rond de bescherming van persoonsgegevens, de beveiliging van die gegevens en de rechten van de individuen die bij die gegevens horen. Daarnaast ben ik continu bezig met onderwerpen zoals innovatie op IT gebied, net neutraliteit (denk aan ACTA en SOPA), wet -en regelgeving rond online auteursrechtelijk beschermd materiaal en de steeds verder gaande digitalisering van onze maatschappij.

Deze elementen komen in de partijprogramma's van de klassieke politieke garde maar met mondjesmaat aan bod terwijl ze steeds belangrijker worden in ons dagelijkse doen en laten. Niet alleen persoonlijk maar ook zakelijk, niet alleen landelijk maar ook lokaal. Zeker in de huidige tijd van digitalisering naast de economische malaise is het van belang dat er zeker ook lokaal op het gebied van ICT actief en innovatief beleid gevoerd wordt. Wat ik hoop te bereiken is dat onderwerpen op het gebied van ICT, innovatie en bescherming van de privacy van burgers dezelfde plaats krijgen op de politieke agenda die ze ook al innemen in het leven van de burgers.

Dette Van Zeeland

vrouw / Antwerpen

Ik onderschrijf 100 % de ideeën van de Piratenpartij. Culturele evolutie is een proces dat niet tegen gehouden kan worden door economische belangen. Een open samenleving, open internet en open bestuur is niet minder dan ons goed recht. We zijn in de 21ste eeuw beland, tijd om de oude structuren te vervangen door eerlijke processen. Ik geloof in 'the wisdom of the crowd'. Daarom sta ik op de lijst.

Een beetje info over mij:

Als ‘organisator van inspiratie’ regisseer, produceer en coach ik creatieve processen en concepten die aan land komen als festival, evenement, expositie, publieke gebeurtenis en campagnes. Sinds ik de kunstacademie achter me liet, ben ik bezig geweest met het overbrengen van ideeën op een publiek. Dit deed ik in verschillende gedaantes: als kunstenaar, galeriehouder, marketing en communicatie manager en als organisator van grote evenementen en festivals. Als detector en generator van creativiteit, zet ik deze energie om in golven die veel mensen weten aan te spreken en mee te slepen. Ik wil producties maken en concepten ontwikkelen die mensen bewegen en waarin ideeën accelereren. Ik ben ook co-producer van TEDxFlanders en organisator van de TEDxFlanders Salons.

Je kunt me bereiken via dettevanzeeland@gmail.com.

Dirk Wens

man / Ekeren

Humaniora: Sint Michielscollege Brasschaat
Universiteit: Master Toegepaste Economische Wetenschappen - UFSIA
Legerdienst: (Reserve) Officier Artillerie Brasschaat

Carrière

1985 - 1989 : Sales Manager Phenix Pharmaceuticals Antwerpen: internationale verkoop dierengeneesmiddelen
1989 - 2005 : Verkoopdifrecteur Gaasch Packaging
2005 - 2008 : Sales & Marketing Manager Denico Green Products
2009 - heden: Eigenaar zaakvoerder van Be_NaturaL

Bart Wouters

Geboren op 23-10-1975 Woonachtig 2000 ANTWERPEN

Dit is de eerste partij waar ik mezelf, als een van de eerste generatie internetgebruikers, kan vinden. Ik wens mezelf te engageren in een nieuw, verfrissend politiek idee waar ruimte is voor verandering. Engageren is voor mij niet aan de kantlijn blijven staan. Daarom wens ik mij kandidaat te stellen op de lijst.