Events/GA:2013/Proposition 3.8NL

From Pirate Party Belgium
Revision as of 16:33, 16 February 2013 by Marouan (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Bij een lijst onder de naam van de partij

 • Om zich kandidaat te stellen bij gemeenschaps-, gewestelijke, nationale of Europese verkiezingen moet men lid zijn van de Piratenpartij.
 • Elke kandidaat moet de kans krijgen zijn kandidatuur persoonlijk te verdedigen.
 • Kandidaturen kunnen worden ingediend voor elke plaats op de lijst. Bij elke kandidatuur moet worden vermeld op welke plaats(en) op de lijst ze betrekking heeft.
 • Er wordt eerst een kandidatenlijst gemaakt van deze kandidaten, onafhankelijk van de plaats(en) waarop ze van toepassing is. Vervolgens wordt over de hele kandidatenlijst zowel een approval voting als een Condorcet-Schulze rangschikking gemaakt. Alle leden van de Piratenpartij die op de juiste plaats wonen om op de lijst te kunnen staan hebben hierin stemrecht.
 1. Alle kandidaten in de rangschikking die geen gewone meerderheid hebben in de approval voting, worden geschrapt uit de rangschikking.
 2. Indien verschillende kandidaten gelijk gerangschikt staan in de rangschikking, dan wordt de besloten welke kandidaat hoger gerangschikt staat aan de hand van een spelletje geblinddoekt blad-steen-schaar.
 3. De lijst wordt van boven naar onder doorlopen. Voor iedere plaats op de lijst krijgt de hoogst gerangschikte kandidaat in de rangschikking die zijn kandidatuur voor de plaats(en) stelde en die nog niet in de lijst voorkomt de plaats.
 4. Indien na het doorlopen van alle plaatsen op de lijst er nog kandidaten in de rangschikking zijn die niet op de lijst voorkomen, dan kunnen deze hun plaats(en) waarop hun kandidatuur betrekking heeft nog 1 maal aanpassen waarna teruggegaan wordt naar stap 3.
 5. Indien na het doorlopen van de plaatsen op de lijst nog plaatsen op de lijst zijn waarvoor er geen kandidaten zijn, dan worden alle onderliggende kandidaten op de lijst een plaats doorgeschoven naar boven.
 6. Indien na het opstellen van de lijsten er kandidaten op de lijst staan die niet op de lijst wensen te staan, dan worden deze van de lijst gehaald en schuiven alle onderliggende kandidaten een plaats naar boven.
 7. Indien na dit proces een lijst is ontstaan die omwille van de geslachten van de deelnemers op de lijst niet wettelijk is, dan worden de vrouwen naar boven geschoven en de mannen onderaan de lijst geschrapt tot de lijst wettelijk in orde is. Daarna wordt weer teruggekeerd naar stap 5. Indien de lijst wettelijk in orde is, is de lijst definitief.
 • Indien alle kandidaten die hun kandidatuur ingediend hebben unaniem akkoord gaan met een andere methode om de lijst op te stellen, of unaniem akkoord gaan met een lijst, dan kan van deze methode afgeweken worden.