Events/GA:2013/Proposition 3.11NL

From Pirate Party Belgium
Revision as of 17:41, 10 March 2013 by JonasDeekaa (talk | contribs) (Created page with "== Amendement voorstel 10-11 == Voorstel 10: Engels mag niet gebruikt worden in de communicatie met de leden. Communicatie binnen België moet in 2 talen gebeuren : Nederlands en...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Amendement voorstel 10-11

Voorstel 10: Engels mag niet gebruikt worden in de communicatie met de leden. Communicatie binnen België moet in 2 talen gebeuren : Nederlands en Frans.

Voorstel 11: Alle officiële mededelingen aan de leden van een partijorgaan wiens bevoegheid is niet specifiek regionaal moet in het Frans en het Nederlands.

Amendement (dient ter vervanging van beide voorstellen)

Voor officiële communicatie vanuit de partijorganen is Nederlands en Frans verplicht. Voor interne communicatie is het gebruik van talen vrij.

Motivatie

Duidelijkheid is hier belangrijk. Engels is in beide gevallen optioneel maar wel toegestaan naast andere talen. Voor officiële communicatie naar de pers, naar leden en voor belangrijke informatie vanuit het coreteam e.d. is het verplicht deze in Nederlands en Frans te communiceren.