Crew Leuven/Persbericht 2012-01-28

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

De Leuvense Piratenpartij verzet zich tegen het voornemen van de stad Leuven om een vijftigtal bijkomende bewakingscamera's te plaatsen in de binnenstad. Dit plan staat op de agenda van de gemeenteraad van 30 januari. De huidige en geplande camera's vormen een ernstige inbreuk op de privacy van de burgers van Leuven, en de Piratenpartij is van mening dat iedereen het recht heeft zich in het openbaar te begeven zonder gefilmd te worden.

De Piratenpartij verzet zich tegen de steeds indringender controle op alle burgers. De Leuvense overheid toont zich de laatste jaren steeds meer als een Big Brother, en de Piratenpartij stelt dat burgers geen criminelen zijn en vrij moeten zijn van het alziend oog van de politie.

De lokale politie van Leuven zegt dat het plaatsen van bijkomende camera's nodig is voor de veiligheid. Nochtans is de effectiviteit van bewakingscamera's om de veiligheid te verhogen zeer twijfelachtig. Een recente studie omtrent het gebruik van bewakingscamera's door de NMBS toonde aan dat ze slechts een zeer beperkte invloed hebben op de criminaliteit [1]. Waarom zou dit in Leuven anders zijn?

Het recht op privacy is een basisrecht, elke inbreuk hierop moet dus grondig overwogen worden. De politie van Leuven is niet de geschikte instantie om hierover te beslissen. Net als politie elders zien zij maatregelen om mogelijk criminaliteit terug te dringen als veel belangrijker dan het beschermen van de persoonlijke levenssfeer. De Leuvense Piratenpartij stelt dat een burger zich ook veilig moet voelen op het gebied van privacy.

Dimitri Dhuyvetter van de Leuvense Piratenpartij: "Als inwoner van Leuven heb ik mij nog nooit onveilig gevoeld in de stad. Waar ik me wel ongemakkelijk bij voel is dat ik, als ik bijvoorbeeld over de Oude Markt wandel, gefilmd word. Ergens achter een monitor zit iemand mij te bespieden, alsof ik een potentiële crimineel ben."

Het standpunt van de Piratenpartij betreffende privacy: "Wij zijn van mening dat het recht op privacy een fundamentele menselijke noodzaak is. Daarom zijn onkritische inbreuken in de persoonlijke levenssfeer door de overheid onaanvaardbaar. Het uitgangspunt moet zijn dat privacy wordt gegarandeerd aan elk individu niet onder verdenking van een misdrijf."

Het programma van de Belgische Piratenpartij: http://nl.pirateparty.be/content/programma

Info betreffende de Leuvense Piratenpartij: Crew_Leuven

[1] NMBS-camera's hebben beperkte impact op criminaliteit: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20111124_099

Piratenpartij Leuven

Contactgegevens:

[contactgegevens van Dimitri en David]