Crew Leuven/KortManifest

From Pirate Party Belgium
< Crew Leuven
Revision as of 00:12, 26 March 2013 by Manu (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

De twee sleutelwoorden van het kraaiennest zijn inspraak en transparantie. Ze komen overeen met de plichten van iedere verkozen vertegenwoordiger.

  1. De plicht om niet enkel zijn eigen belangen te verdedigen, maar bovenal die van zijn kiezers. De beste manier om hem onze belangen en meningen te laten weten is een recht op insraak.
  2. De plicht om zo goed mogelijk te communiceren over zijn handelingen. Dat betekent niet enkel passief door documenten beschikbaar te stellen, maar vooral actief door mensen te informeren over wat er beslist wordt.

Meer algemeen koestert het kraaiennest elke vorm van burgerinitiatief, want we zijn ervan overtuigd dat hoe vaker mensen naar elkaar toegaan, hoe beter ze zullen samenleven.