CrewGent/CrewGentManifesto

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Crew Gent Manifesto (Draft)

Efficiëntie

 • Een ministerie van IT
 • Open Source Governance
 • Open Source Education

Openheid van bestuur (Transparantie en participatie)

 • Who watches the Watchmen
 • Tegen cumulatie
 • Liquid Democracy (Liquid Feedback is de software)
 • Weg kiesdrempel

Vrije beschikbaarheid van alle kennis

 • Hervorming van copyright laws
 • Vervangen patenten door Intellectual Property
 • DIY (punt 36 van programma - http://www.pirateparty.be/node/30)
 • Patenten worden enkel niet-exclusief, met een maximale licence fee (bepaald door de overheid). Dit moet de innovatie stimuleren (waarom zou je anders onderzoek doen op een domein waar iemand anders de intellectuele monopolies op heeft?) en gezonde concurrentie creëren.
 • De instap drempel in patenten wordt zo laag mogelijk gehouden, teneinde dat bedrijven niet kiezen voor trade secrets. Dit moet het delen van kennis stimuleren.
 • Trade Secrets worden ontmoedigd en verboden bij maatschappelijke kwesties (vb: google search algorithm, credit ratings).

Vrijheid van Cultuur

 • Hervorming van DRM
 • Bescherming van klokkenluiders en het recht op verspreiding van informatie

Internet is een basisrecht

Bescherming van de privacy

 • ISPs moeten zich op hun core business focussen. Geen data bijhouden. Ook Net Neutrality is een basisrecht.
 • Privacy op de werkvloer, geen camera's, data collecting
 • De overheid moet duidelijk zijn over welke data wordt opgeslaan en welke niet.
 • Governments should never track you geographically.

We zijn niet links en niet rechts. Tevens willen wij niet participeren in het communautaire debat. We are future-friendly and technology is beneficial to the world.