Template:Statute Crew

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

La Crew est l'unité de base, auto-organisée et locale du Parti Pirate. Elle s'inscrit dans une perspective locale ou relationnelle (localités différentes)... [Art 28]

Een Crew is de basiseenheid, een lokale entiteit die zichzelf organiseert. Een Crew vindt plaats met een plaatselijke of relationele perspectief (andere plaats)... [Art 28]