Difference between revisions of "Main Page"

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
(highlights : welcome page)
m
Line 36: Line 36:
 
| {{Bilingual
 
| {{Bilingual
 
| fr =  
 
| fr =  
* [[Welcome|Bienvenue à bord !]] Un [[Welcome/Guide|guide de bienvenue]] est en cours de rédaction :)
+
* [[Welcome|Bienvenue à bord !]] Un [[Welcome/Guide|guide de survie]] en milieu pirate est en cours de rédaction :)
 
| nl =  
 
| nl =  
 
}}
 
}}

Revision as of 18:45, 11 December 2016

Welkom op de wiki van de Belgische Piraten!
Blik op onze Basistekst of onze website

Bienvenue sur le wiki des Pirates belges!
Jetez un coup d'œil à notre Texte de base ou notre site web

Welcome to the wiki of the Belgian Pirates!
Have a look on our Basic Text or our website!

Belgium.png

À la une In de kijker

Te vertalen

À propos Over ons

  • Nous avons également une Coreteam servant d'exécutif.
  • Met de onderverdeling in crews en squads is de samenwerking binnen de partij op een gedistribueerde wijze georganiseerd. Elke beslissing moet geratificeerd worden door de Algemene Vergadering.
  • We hebben ook een Coreteam dat dienst doet als Executive.

Participer Meedoen

Consultez l'aide du wiki pour bien démarrer!

Bekijk de wikihulp om goed te beginnen!

Équipages

Crews

La Crew est l'unité de base, auto-organisée et locale du Parti Pirate. Elle s'inscrit dans une perspective locale ou relationnelle (localités différentes)... [Art 28]

Een Crew is de basiseenheid, een lokale entiteit die zichzelf organiseert. Een Crew vindt plaats met een plaatselijke of relationele perspectief (andere plaats)... [Art 28]