The only cooperative, information-oriented political party.
967 articles

Help:Contents

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Bien démarrer / Goed beginnen

Il est nécessaire de se créer un compte utilisateur.

Het is nodig een useraccount aan te maken.

Contribuer / Meedoen

Ce wiki utilise le même logiciel que Wikipédia. Vous trouverez donc un tas d'informations utiles dans l'aide de Wikipédia.

Deze wiki gebruikt dezelfde software als Wikipedia. Je kan dus een heleboel nuttige informatie vinden op de hulp van Wikipedia.

Mise en page bilingue

Nous essayons dans la mesure du possible de rendre tout contenu accessible en français et en néerlandais. Veuillez donc utiliser les modèles de mise en page bilingue.

Tweetalige opmaak

We proberen zo veel inhoud mogelijk beschikbaar te stellen in het Nederlands en in het Frans. Gelieve de templates voor tweetalige opmaak te gebruiken.

Conventions

Veuillez respecter les conventions d'usage lorsque vous créez du contenu sur ce wiki.

Gebruiksvoorwaarden

Gelieve de gebruiksvoorwaarden te respecteren als u inhoud aan de wiki toevoegt.

Insérer un pad

Syntaxe de base : <eplite id="nom_du_pad"></eplite>

Syntaxe avancée.

/!\ Si les pads chargent indéfiniment, vérifiez que piratepad.be est autorisé à déposer des cookies tiers.

Een pad toevoegen

Basissyntax : <eplite id="naam van het pad"></eplite>

Geavanceerde syntax.

/!\ Als de pads oneindig geladen worden, kijk goed of piratepad.be gemachtigd is om cookies van derden te plaatsen.