Events/EGA:2012/Proposition 27 NL

From Pirate Party Belgium
< Events/EGA:2012
Revision as of 00:22, 22 November 2012 by Paul (talk | contribs) (Created page with "= Proposition 27 - Ben De Cat - Niet Piraat - 21/11/12 = *Streven naar de hoofdpunten, welke internationaal genoegzaam bekend zijn. Excessen vermijden. Het kapen van de Piratenp...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Proposition 27 - Ben De Cat - Niet Piraat - 21/11/12

 • Streven naar de hoofdpunten, welke internationaal genoegzaam bekend zijn. Excessen vermijden. Het kapen van de Piratenpartij door allerlei groeperingen ideologieeen verhinderen door eenvoudige doelgerichte doelstellingen te formuleren.

Bv. Regionale en nationale punten moeten aan enkele fundamentele principes voldoen. Deze moeten worden vastgelegd. Belangrijk zijn hierbij :

  • Niet links, niet rechts maar rechtvaardig in het algemeen belang.
  • Niet verkleinen, door meer autonomie... maar net andersom van uit kleine logische componenten rechtvaardig naar een zo groot mogelijke eenheid te streven.
  • Transparantie en eenvoudige wetgeving nastreven
  • Het begrip politieke rechtvaardige logica nastreven
  • uiteraard privacy en participatie.

de hele organisatie structuur moet erover waken dat aan deze grondvoorwaarden wordt voldaan op alle niveaus.

 • Structuren en statuten uitwerken en een transparante werking.
 • Studiediensten en expertise binnen de partij bevorderen en organiseren over de kernpunten. Deze intn beschikbaar stellen voor de hele organisatie. Deze maximaal publiceren op allerlei media.
 • Financieel voorbeeld stellen, open boekhouding.