Difference between revisions of "Events/EGA:2012/Proposition 1.9 FR"

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
(Proposition 9 - Jonas De Koning - Pirate - 18/11/12)
(Proposition 9 - Jonas De Koning - Pirate - 20/11/12)
Line 1: Line 1:
 
= Proposition 9 - Jonas De Koning - Pirate - 20/11/12 =
 
= Proposition 9 - Jonas De Koning - Pirate - 20/11/12 =
  
*Kandidatenlijsten worden in onderling overleg samengesteld door de crew aanwezig in de bestaande kieskring. De lijst wordt vervolgens voorgelegd in de algemene vergadering van de crew en met gewone meerderheid van aanwezige stemmen aangenomen. Elk aanwezig crewlid heeft één stem. Voor kieskringen met meer dan één crew op het grondgebied, vormen de crews samen een tijdelijke intercrew groep met als doel het opstellen van een gezamenlijke lijst voor de verkiezingen. Ook hierover wordt gestemd met met een gewone meerderheid.
+
*Les listes de candidats sont établies en concertation par l'équipage basé dans la circonscription électorale correspondante. La liste est ensuite soumise à l'assemblée générale de l'équipage et à la majorité simple des voix des membres présents. Chaque membre d'équipage présent a une voix. Pour les circonscriptions électorales au sein desquelles plusieurs équipages sont bésés, ceux-ci forment temporairement un inter-équipage ayant pour but de former une liste commune pour les élections. Le vote se fera ici aussi à la majorité simple.
 +
 
 
*pour la formation des listes aux autres niveaux (region, pays, europe) le liquid feedback sera l'outil
 
*pour la formation des listes aux autres niveaux (region, pays, europe) le liquid feedback sera l'outil
  

Revision as of 21:55, 4 December 2012

Proposition 9 - Jonas De Koning - Pirate - 20/11/12

  • Les listes de candidats sont établies en concertation par l'équipage basé dans la circonscription électorale correspondante. La liste est ensuite soumise à l'assemblée générale de l'équipage et à la majorité simple des voix des membres présents. Chaque membre d'équipage présent a une voix. Pour les circonscriptions électorales au sein desquelles plusieurs équipages sont bésés, ceux-ci forment temporairement un inter-équipage ayant pour but de former une liste commune pour les élections. Le vote se fera ici aussi à la majorité simple.
  • pour la formation des listes aux autres niveaux (region, pays, europe) le liquid feedback sera l'outil


Motivation

  • Voor de provincieraadsverkiezingen in Oost-Vlaanderen richten de crews Gent, Sint-Niklaas een intercrew ‘VK 2018’ op. Zij zoeken kandidaten, stellen deze voor en stellen samen een lijst op. Hierover wordt dan gestemd in de intercrew. Dit is enkel om te zien of er een meerderheid is, gezien een intercrew geen ‘officiëel erkend’ orgaan is van de PP zijn de stemmingen niet bindend. De lijsten worden dan nog eens in de eigen crew voorgelegd en gestemd -deze stemming is wel bindend.

Amendement(s)