Events/EGA:2012/Proposition 1.2

From Pirate Party Belgium
< Events/EGA:2012
Revision as of 16:48, 13 December 2012 by Paul (talk | contribs) (Amendmenten)
Jump to: navigation, search

Proposition 2 - Jonas De Koning - Pirate - 22/10/12

  • Ik stel voor om een heel bescheiden 5% op de bruto-inkomsten te hanteren voor alle mandaten.

Motivatie

  • Het lijkt voorlopig nog verre toekomstmuziek, maar indien de partij verkozenen haalt in 2014 gaan we mandatarissen hebben die een aanzienlijke vergoeding krijgen. In bijna alle partijen draagt de mandataris hiervan een bepaald percentage af aan de partijkas. Dit is om de partijwerking te financieren en omdat hij zijn mandaat deels te danken heeft aan die partij.
  • De percentages schommelen tussen de 0% bij LDD en 20% bij Groen! [1]

Amendmenten

  • Lionel Scheepmans (Message Wiki ou eMail) propose que ce qui est reversé dans la caisse pirate ne doit pas être fixé en fonction d'un pourcentage mais en fonction d'un barème fixé selon les mandats. L'idée est ici d’empêcher les carriéristes d'envahir les pirates en fixant des plafonds maximum de revenu pour nos élus au delà desquels l'argent doit être reversé dans les caisses pirates ou dans les caisses de projets citoyens soutenus par les pirates.