Events/EGA:2012/Proposition 1.2

From Pirate Party Belgium
< Events/EGA:2012
Revision as of 01:07, 23 October 2012 by 317070 (talk | contribs) (Created page with "== Proposal: Afdrachten: veel of weinig? == Ik stel voor om een heel bescheiden 5% op de bruto-inkomsten te hanteren voor alle mandaten. == Motivation == Het lijkt voorlopig n...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Proposal: Afdrachten: veel of weinig?

Ik stel voor om een heel bescheiden 5% op de bruto-inkomsten te hanteren voor alle mandaten.

Motivation

Het lijkt voorlopig nog verre toekomstmuziek, maar indien de partij verkozenen haalt in 2014 gaan we mandatarissen hebben die een aanzienlijke vergoeding krijgen. In bijna alle partijen draagt de mandataris hiervan een bepaald percentage af aan de partijkas. Dit is om de partijwerking te financieren en omdat hij zijn mandaat deels te danken heeft aan die partij.

De percentages schommelen tussen de 0% bij LDD en 20% bij Groen!

Amandments