Crew Gent/Meeting/06 12 2011

From Pirate Party Belgium
< Crew Gent‎ | Meeting
Revision as of 01:13, 6 December 2011 by Nino (talk | contribs) (Verkiezingen)
Jump to: navigation, search

Agenda

 • Verslag vorige week overlopen
 • Gent/Ghent?
 • Evaluatie lezing
 • Vragen Jurgen overlopen
 • Wetgeving verkiezingen en taal (door Nathan)
 • Squad Actie(s doen) oprichten
 • Squad PR(-training) oprichten --> duidelijk georganiseerd krijgen wie op welk niveau contactpersoon is, lijst van contacten opstellen, training (rollenspelen?)?
 • Squad IT, progress? (some issues with mailinglist) --> mimor?
 • Workshops internet anonimity? (koppelen aan premium piratenpartij-lidmaatschap, waarbij we dan in bulk vpn-accounts huren, en die je er dan bij krijgt)
 • Nadenken over meer vrouwvriendelijke thema's en (programma)punten en over een andere meetingsplaats? Hoe vrouwen politiek actief krijgen/betrekken?
 • Verkiezingen

Live notes on http://piratepad.net/ppgent

Verkiezingen

 • Voorwaarden

Om zich kandidaat te stellen voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen dient u een voordrachtsakte met ten minste 100 handtekeningen van gemeenteraadskiezers (voor de gemeenteraad) en met ten minste 50 handtekeningen van provincieraadskiezers (voor de provincieraad) in te dienen de negenentwintigste dag vóór de verkiezingen bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau. Het model van de voordrachtsakte zal verschijnen op de website van de Vlaamse overheid begin 2012 (eind januari - begin februari). Inlichtingen omtrent dit alles kan u vinden in het nieuwe kiesdecreet (ook op website Vl. overheid).