Crew Antwerpen (Stad)/Meeting/26 08 2012

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Verslag Algemene vergadering 26 Augustus 2012

Aanwezige leden: Kjell, Jelle, Paul, Christophe, Koen

Volmachten: Dette -> Christophe Wouter -> Kjell


Agenda:

  • Maken huishoudelijk reglement
  • eventuele aanpassing van de statuten.

Voorstel 1 financieel:

1) We weten van elk lid uit welke postcode hij/zij komt. 2) Elke maand kijken we naar de inkomsten, en verdelen we ze proportioneel (per provinciaal kiesdistrict of postcode, binnen de statutaire bepaling) naar het aantal leden (ngl postcode). 3) We kunnen geen cash geld uitbetalen, maar je weet wel hoeveel geld je ter beschikking hebt. 4) Uitgaven dien je correct met bonnetjes/facturen in, zodat we juridisch-technish niet in de problemen geraken. Dan kunnen we de (terug)betaling doen. 5) Indien we gezamelijke uitgaven doen, dan zullen de kosten gesplitst worden naargelang het gebruik (bvb: als we 1000 flyers aankopen, en District kapellen vraagt er 250, Mechelen 250 en Antwerpen 500, dan zullen de kosten 1/4, 1/4, 1/2 verdeeld worden) 6) Als je geen lokale crew hebt (met eigen postcode), dan kan je steeds bij de provinciale crew aansluiten (die het budget van de niet ge-allokeerde postcodes toegewezen krijgt) 7) De uitgaven mogen niet hoger zijn dan het budget (dat er is), en ook niet hoger dan 2000€ per maand.

Opmerking:

We hebben besproken om de inkomsten van leden naar de respectievelijke crews of regio's te laten gaan (los van de verdeelsleutels). Het probleem is dat er ook anonieme giften kunnen zijn, en dat we het dan een beetje te complex maken.


=> Ter opname in huishoudelijk reglement.