Difference between revisions of "CrewGent/CrewGentManifesto"

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
m (moved CrewGent/CrewGentManifest to CrewGent/CrewGentManifesto: Manifest != Manifesto :-))
(No difference)

Revision as of 02:25, 24 November 2011

Crew Gent Manifest (Draft)

Efficiëntie

 • Een ministerie van IT
 • Open Source Governance
 • Open Source Education

Openheid van bestuur (Transparantie en participatie)

 • Who watches the Watchmen
 • Tegen cumulatie
 • Liquid Democracy (Liquid Feedback is de software)
 • Weg kiesdrempel

Vrije beschikbaarheid van alle kennis

 • Hervorming van copyright laws
 • Vervangen patenten door Intellectual Property
 • DIY (36)

Vrijheid van Cultuur

 • Hervorming van DRM
 • Bescherming van klokkenluiders en het recht op verspreiding van informatie

Internet is een basisrecht

Bescherming van de privacy

 • ISPs moeten zich op hun core business focussen. Geen data bijhouden. Ook Net Neutrality is een basisrecht.
 • Privacy op de werkvloer, geen camera's, data collecting
 • De overheid moet duidelijk zijn over welke data wordt opgeslaan en welke niet.
 • Governments should never track you geographically.

We zijn niet links en niet rechts. Tevens willen wij niet participeren in het communautaire debat. We are future-friendly and technology is beneficial to the world.