Basic Income/Meeting/05 06 2016

From Pirate Party Belgium
< Basic Income‎ | Meeting
Revision as of 17:47, 6 November 2016 by Josse (talk | contribs) (Created page with " == Brainstorming Basis Inkomen 05/06/2016 == === Vrije brainstorming: === * Eerlijkere, directere democratie * (Globale) armoede * Ontkoppeling arbeid – inkomst * Waarder...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Brainstorming Basis Inkomen 05/06/2016

Vrije brainstorming:

 • Eerlijkere, directere democratie
 • (Globale) armoede
 • Ontkoppeling arbeid – inkomst
 • Waardering mantelzorg/vrijwilligerswerk
 • Maatschappelijke –en zelfontplooing
 • Herverdeling arbeid – inkomst
 • Gelijkwaardige kansen
 • Vrije tijd/ familie/ vrienden
 • Vrijheid
 • Onderwijs aanpassen
 • Welzijn/ mentale gezondheid
 • Efficienter en transparanter bestuur
 • Herwaardering arbeid
 • Inovatie/ creatieve boost
 • Daling criminaliteit/ fraude
 • Minder overconsumptie


Aanpassing inkomsten:

Verdwijnt:

Kindergeld Leefloon Invaliditeitsuitkering Faillisementsverzekering Tijdskrediet Beroepsziekte/ongeval verzekering Weduwen- en wezengeld Wachtuitkering Vakantiejobs


Blijft: (Basis)onderwijs/ studietoelagen Gezondheidszorg Aanvullend pensioen

Te bespreken: Werkloosheidsuitkering - BI + degressie (afbouwen tot BI) Ziekteuitkering ? - BI + individuele verzekering Pensioen - Alleen BI

Sociale woningen?

Subsidies (allerlei) ?