Basic Income/Meeting/19 11 2016

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
UBI Meeting Toicon-icon-avocado-discuss.svg
Date Sat 19 November 2016
Time 2:00pm
Venue Expression
Address
Koning Albertplein 14
2800 Mechelen
City
Attendees Joris, Johan, Jonas, Jean Francois, Willem, Josse (verslagnemer)
Absentees Ilja (in panne), Wouter (in panne)
Previous meeting
Topics Universal Basic Income (UBI)
Loading map...
Find routes on OpenStreetMap
Export iCalendar
Clone this meeting

Minutes

(résumé en Français plus bas)

De vergadering werd gekaapt door Ilja en Wouter die in panne stonden en dan maar teruggekeerd zijn. De eerste helft van de vergadering werd dan weer gekaapt door Johan. Een basisinkomen invoeren en de basisnoden uit handen geven aan privé-aandeelhouders is uit den boze. Er is een groot complot in de wereld waarbij de grote bedrijven onze basisnoden nu aan het privatiseren zijn zodanig dat als de wereld klaar is voor een basisinkomen, zij daarvan een groot deel van kunnen opeisen. Tegenargumenten (vooral Josse) waren dat dit maar complottheorieën zijn en dat dit helemaal niet over de kern gaat van basisinkomen en dat hij de inflatie van die basisbehoeften opblaast (een basisinkomen gaat over 10-15% van de overheidsuitgaven, water en elektriciteit mogen nog verdubbelen, dat verandert quasi niks aan waarvoor men een basisinkomen invoert), maar hij is er toch in geslaagd daarover door te discussiëren. (hoe doet hij dat?) Hij vond nog altijd dat de piraten stokpaardjes zijn door niet openlijk te reageren tegen het duurder wordend water en elektriciteit. (Maar dat is toch niet de kern van de piraten?) Het effect van de indexering werd aangehaald om zulke zaken als inflatie tegen te gaan, maar daarop was het argument dat aandeelhouders die de prijzen opdrijven en inflatie niet per se iets met mekaar te maken hebben.

Als we dan aan Johan vragen waarom nog een basisinkomen dan gaat het vooral over humaniteit. En dus watermaatschappijen, ... die u in het zak zetten voor iets wat je absoluut niet zonder kunt, hoort daar niet bij, terwijl er toch anderzijds geargumenteerd wordt dat basisinkomen juist de mensen de vrijheid moet geven en dat dit een taak is van een wetgevend kader of er nu een basisinkomen is of niet?

Uiteindelijk denken we wel dat allen er over eens zijn (als conclusie) dat het best is om bij de invoering van een basisinkomen er voor te zorgen dat het extra geld dat de consument heeft niet in de handen komt van de aandeelhouders van firma's/corporaties die basisnoden voorzien.

Toch verder sprekend over basisnoden, haalt Josse aan (vanuit BIEN, ...) dat een basisinkomen voor een menswaardig leven moet zijn, niet juist voor de basisnoden. Basisnoden is "leefloon" nu. Johan trekt het geheel dan open en zegt dat de lijn toch getrokken moet worden: als iemand wilt tennissen en de regel in de club is dat je moet afkomen met schoenen van 2500€, dan hoort dat niet in het basisinkomen. Gelukkig is er zijn kapitein Jonas, die daarop antwoordt dat er wel de mogelijkheid moet zijn voor mensen met een basisinkomen om zich gezamenlijk te organiseren en zelf een tennisclub uit te baten waar het niet hoeft om zulke dure schoenen aan te hebben. België is het enige land ter wereld dat een soort coöperatieve vennootschap toelaat wat er voor zorgt dat mensen zich kunnen organiseren op een horizontale manier. Diezelfde manier zou doorgetrokken kunnen worden naar onze basisnoden als water en elektriciteit. Basisinkomen moet dus niet alleen in basisnoden voorzien, maar ook de vrijheid geven aan mensen om zich goed te voelen en zich op een andere manier te organiseren. (wat eigenlijk de link vormt met de andere pirate core values als democratie 2.0 en meer horizontale structuren, ...)

Verder wordt er ook gezegd dat basisinkomen zelfs zo moet zijn dat mensen niet gestigmatiseerd moeten zijn als ze beslissen om niet te werken (voor geld). Een basisinkomen moet voor vrijheid van denken zorgen. We zien echter dat een basisinkomen niet noodzakelijk de sociale druk wegneemt om meer te gaan werken, wat het aan de ene kant financierbaar maakt (en dus niet zomaar een utopie is), maar aan de andere kant daardoor niet noodzakelijk volledig voor die vrijheid van denken zorgt. Al gaan we misschien nooit een basisinkomen ingevoerd krijgen als we niet eerst die manier van denken aanpassen. Maar de context waarin we een basisinkomen invoeren is natuurlijk ook belangrijk. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om reclame in de straten af te schaffen bij de invoering van een basisinkomen. Dat kan een heel gunstige invloed hebben op onze vrijheid van denken.

Er wordt intussen ook even naar Loomio gekeken: maken we een tekst met de basisinleiding, kijken we hoe het basisinkomen inpast in de ideeën van de piratenpartij of zijn er al ideeën waar wij het al over eens zijn, maar andere mensen niet noodzakelijk. Daarna wordt echter doorgediscussiëerd over waarmee we iemand van het basisinkomen kunnen overtuigen.

Het belangrijkste probleem is onze meritocratie. Iemand wordt maar sociaal erkend in de maatschappij als hij (voor geld) werkt. En de maatschappij doet ons geloven dat werken heel belangrijk is en dat ieder zijn steentje bijdraagt. Dat zie je ook op managementniveau en in de academische wereld: managers moeten hun KPIs halen of doctorandi hun aantal publicaties wat enkel denken is op korte termijn. In de praktijk zien we echter dat "creativiteit" en lange termijn denken steeds belangrijker wordt en de hoeveelheid werk heel wat minder van tel is en dat geld relatief is.

Maar hoe overtuig je mensen hier van? Een mogelijke optie lijkt om de relativiteit van geld aan te duiden. De kost van een basisinkomen is ook maar 10-15% van de overheidsuitgaven en daarmee ga je 15% van de armoede uitroeien. Zelfs daarop wordt gereageerd dat je mensen daarmee niet overtuigt: ik werk ervoor, dus is het logisch dat iemand anders ook aangezet wordt om te werken.

Geld is ook iets waar politici geen zeg over hebben en slaaf zal zijn. Je kan ook zeggen dat geld de democratische controle ontbreekt of eigenlijk omgekeerd, zoals David Blythe: geld is politiek. (James Poulson kwam ook met een aantal artikels, Michaël Sabbe klaagt dit al langer aan) Mensen bewust maken daarvan zou hen daaruit kunnen halen want het betekent dat er ergens een soort politieke keuze kan zijn. Mensen hebben heel hun leven gewerkt enkel om rond te komen, denkend dat er geen alternatief is, terwijl geld ergens beslist wordt.

Aan de ene kant zeggen we dat dit een goede weg is omdat er nu rationeel veel aandacht gegeven wordt aan "geld" aangezien dat het perspectief is waar de huidige politiek om draait (jobs, jobs, jobs). Aan de andere kant merken we dat puur op deze rationaliteit mensen echt overtuigen niet lukt. (of zoals Tobback zei: gelijk hebben is 1 ding, gelijk krijgen een ander) Je moet op de emotie kunnen werken. In debatten betekent het ook vaak heel weinig tijd gegund worden van politici van "het establishment" en helaas betekent dat ook dat je een beetje goede "populist" moet kunnen zijn. Populisten raken vaak de juiste emoties en dat is iets wat wij ook moeten kunnen. We moeten dan wel kunnen terugplooien op democratie 2.0, ... om niet te worden zoals de andere partijen. Er wordt ook direct gedacht aan Johan die erin geslaagd was de eerste helft van de vergadering te kapen. De vraag is alleen: hij mag debatten kapen, maar hoe zorgen we ervoor dat hij onze vergaderingen niet meer kaapt?

Résumé en Français

Résumé approximatif : toute aide d'amélioration est bienvenue.

Note : La réunion a été interrompue par des problèmes techniques et aussi de débat houleux. Succession de réflexions sur différents aspects du revenu de base universel (RBU)

  • L'introduction d'un RBU est-elle souhaitable alors que les grosses entreprises sont en train de privatiser les besoins de première nécessité ? Débat sur l'existence ou pas d'un "complot" des grandes puissances pour tirer encore plus de bénéfices. Selon une des personnes présentes les pirates ne se préoccupent pas assez du problème du prix croissant de l'électricité et du gaz (le résultat de manigances inflationnistes (?), qui pour les autres n'est effectivement pas une problématique essentielle pour les pirates, qui ne souhaitent pas non plus entrer dans l'argumentaire des théories du complot. Tous tombent d'accord sur le fait que l'introduction d'un RBU doit faire en sorte que les "extra" ne tombent pas aux mains des actionnaires des sociétés gérant les besoins de base.
  • Revenu d'existence vs revenu de base : le RBU ne doit pas uniquement assurer les besoins de première nécessité, mais surtout une vie digne, décente. Il y a toutefois une ligne à tirer entre les besoins "de base" et le superflu (le RBU n'est pas fait pour se payer les chaussures à 2500 eur d'un club de tennis). Il est important que le RBU assure non seulement les premières nécessités mais aussi qu'il donne la liberté de s'organiser de manière coopérative comme on l'entend. Il y a ici un pont à faire avec les autres valeurs de base des pirates (Démocratie 2.0, autogestion, ...).
  • Liberté de pensée et RBU : Il est important qu'avec un RBU les personnes décidant de ne pas prendre un emploi ne soient pas stigmatisées. Le RBU devrait assurer la liberté de pensée et il permet effectivement de s'affranchir financièrement de la nécessité d'un emploi, mais il n'affranchit pas de la pression sociale. Il faut donc aussi mettre en place d'autres approches pour la liberté de pensée. Une possibilité évoquée est par exemple la suppression de la publicité dans les rues lors de l'introduction du RBU.
  • RBU et méritocratie : Aujourd'hui la reconnaissance sociale passe par l'emploi (salaire) et est très ancrée dans nos mentalités, et est constamment rabâchée. Pourtant nous voyons bien que la créativité et la pensée sur le long terme, qui montent dans nos échelles de valeur, ne sont pas liées à la quantité de travail et que l'argent est "relatif". Mais comment convaincre les autres de cela ? Il faudrait montrer cette relativité de l'argent.
  • L'argent est politique : L'argent est le nerf de la guerre, même dans notre système. Et il lui manque un contrôle démocratique.
  • Convaincre : "Avoir raison est une chose, en convaincre les autres en est une autre" (Tobback). Il faut travailler au niveau des émotions. Peut-être faut-il être des "bons populistes", pour toucher aux émotions. Importance de passer la démocratie 2.0, pour ne pas être comme les autres partis.... et à commencer au sein même de nos groupes pirates.
  • Communication : Que faire ? Un texte de formation de base ? Regarde-t-on comment le RBU s'emboîte dans les idées du parti pirate ? Y a-t-il des choses sur lesquelles les pirates sont tous d'accord, ce qui les différencierait des autres partis ?