Statutes/Art. 3

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search


L'association est une organisation politique.

De vereniging is een politieke organisatie.